Biometaanin nesteytys maatila-kokoluokassa -ehdotus voitti BRANCHES -hankkeen ideakilpailun

11.4.2022

Voittajan valinta tehtiin BRANCHES -hankkeen Suomen verkoston ja ohjausryhmän äänestyksellä. Voittajaehdotus sai 54 %:n ääniosuuden annetuista äänistä. Kaikkiaan kilpailuun jätettiin viisi ehdotusta, joiden teemoina olivat puna-apilan kasvatus ja koivunlehtien keräys ja jalostus luomuteeksi, ruovikoiden korjuumenetelmä, energiapuun korjuun pelillistäminen ja maatilatason biokaasutuotannon toimimalli.

Voittajaehdotuksen arvioinnissa nostettiin esille mm. seuraavia näkökohtia: Ehdotuksen teknologinen ratkaisu on avattu uskottavasti ja se vaikuttaa toteuttamiskelpoiselta, jota tukee rakennettu koelaitteisto ja siihen liittyvä tutkimusympäristö. Ideassa on myös selkeästi esitetty ongelma, johon on löydetty ratkaisu. Konttiratkaisu mahdollistaa idean toistettavuuden ja vaikuttaa myös ratkaisun skaalattavuuteen. Nesteytysratkaisu tuotantopaikalla ja siihen liittyvä kustannustehokas kaasun keräily ja logistiikka parantavat kustannustehokkuutta ja edelleen vaikuttavat taloudelliseen kannattavuuteen. Ratkaisu tarjoaa myös uuden tulonlähteen maatalousyrittäjälle.

Nesteytysteknologiaa on kehitetty Kokkolassa Centria-ammattikorkeakoulun koordinoimassa Hajautettu biokaasun tuotanto ja nesteytys Suomessa (Habitus -EAKR) -hankkeessa.

Ehdotus julkaistaan sekä Branches.fi – että Branchesproject.eu -sivuilla tiivistelmänä ja ideaa tullaan esittelemään myös BRANCHES -hankkeen työpajassa.

Biometaanin nesteytys maatilakokoluokassa -ehdotuksen tarkemman kuvauksen löydät täältä

LISÄTIETOJA

Kilpailu:

Johanna Routa, johanna.routa@luke.fi,  puh. 040 801 5045

Timo Muhonen, timo.muhonen@luke.fi,  puh. 050 391 3040

Voittajaehdotus:

Heidi Kanala-Salminen, heidi.kanala-salminen@centria.fi, puh. 044 725 0241

TKI -koordinaattori, Centria-ammattikorkeakoulu