VERKOSTOSSA TAPAHTUU

INNOVAATIOVERKOSTON ALOITUSTILAISUUS JA ENSIMMÄINEN TYÖPAJA

Tutkimuksesta potkua biotalouteen - maa- ja metsäbiotalouden verkoston ensimmäinen työpaja ja verkoston aloitustilaisuus pidettiin 2.12.2021. Tilaisuuden aiheina olivat energiapuun korjuu ja toimitusketjut sekä nuorten metsien harvennus. Lisäksi energiapuuhankinnasta kuultiin yrittäjän puheenvuoro. Tilaisuuden päätteeksi käytiin vilkas keskustelu työpajan teemoista.  Biomassan toimitusketjujen tärkeimmäksi osaksi osallistujat äänestivät kustannustehokkuuden. Esityksiin voit tutustua Branches -hankkeen kansallisilla sivuilla.

 

 

 

TULEVIA TAPAHTUMIA

Branches -hanke järjestää työpajan MTK:n koordinoimana tiistaina 26. huhtikuuta. Tilaisuuden teemana on Pohjois-Suomen metsäbiotalouden tilanne nyt ja tulevaisuudessa. Työpajassa käydään lävitse asiantuntijoiden esityksiä ja paneelikeskustelua aihepiiristä. Suomen Branches -verkostolle toteutetaan etukäteen kysely Pohjois-Suomen metsäbiotalouden arvoketjujen vahvuuksista, heikkouksista, mahdollisuuksista ja uhkista. Työpajan yhteydessä yleisöä osallistetaan myös aiheeseen liittyvillä kysymyksillä. Kutsu ja tilaisuuden ohjelma lähetetään maaliskuun aikana.

 

PARHAITA KÄYTÄNTEITÄ

Branches -hankkeessa on ilmestynyt kaikkiaan kuusi suomalaista yhteenvetoa parhaista käytänteistä, jotka liittyvät biomassan toimitusketjujen ja bioenergian tuotantoteknologioiden teemoihin.

Risupedolla pusikoiden kimppuun

Pieniläpimittaisen puuston kustannustehokkaaseen korjuuseen nuorissa harvennusmetsissä ja raivauskohteissa on kehitetty uusi jatkuvatoiminen hakkuulaite. Se voi tarjota ratkaisun nuorten tiheiköiden hoitorästien purkuun. Laite soveltuu myös metsäautoteiden ja peltojen reunavesakoiden raivaamiseen. Korjuutyön kustannuksia voidaan kattaa energiapuusta saatavilla myyntituloilla.
Lue lisää

Metsänhoitoyhdistysten rooli tärkeä energiapuutoimituksissa

Metsänhoitoyhdistyksien toimitusketjujen kautta korjattiin energiapuuta vuonna 2020 kaikkiaan 1,6 miljoonaa m3, joka on noin neljännes koko energiapuun korjuusta. Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto (MTK) selvitti metsänomistalähtöisen energiapuun toimitusketjun toimintamallia ja organisointia sekä kehittämistarpeita.

Lue lisää

Väyläharvennus -menetelmällä tuottavuutta ensiharvennuksiin

Nuorten metsien ensimmäiseen koneelliseen puunkorjuuseen kehitetyssä väyläharvennuksessa puut kaadetaan ajourilta käsin työskentelyväyliltä jättäen väylien väliset alueet käsittelemättä. Väyläharvennuksen etu perinteiseen valikoivaan harvennustapaan on väylässä, jossa hakkuulaite pystyy liikkumaan sujuvammin ja ripeämmin, koska kasvamaan jätettäviä puita ei tarvitse varoa läheskään yhtä paljon. Menetelmä parantaa harvennuksen tuottavuutta ja se onnistuu ylitiheissä nuorissa metsissä ilman ennakkoraivausta.
Lue lisää

Marjatilan uusiutuvan energian hybridiratkaisulla energiaomavaraisuuteen

Suomalainen marjantuotantoon ja -jalostukseen keskittynyt tila on investoinut uusiutuvan energian hybridiratkaisuun, joka koostuu aurinkopaneelijärjestelmästä, sekä puun kaasutustekniikkaa hyödyntävästä CHP-laitoksesta. Hybridiratkaisu takaa marjatilan energiaomavaraisuuden ja ottaa huomioon tilan vuodenajoista riippuvan energiankulutuksen vaihtelun. Puuhake kaasutukseen saadaan tilallisen omasta metsästä.

Liikennekaasusta tulovirtaa maitotilalle

Suomalainen maitotila on tuottanut biokaasua lehmänlannasta tilan omaksi sähkö- ja lämpöenergiaksi vuosikymmenen ajan. Vuodesta 2021 lähtien tilalla tuotetusta biokaasusta on jalostettu energiakäytön lisäksi liikennekäyttöön soveltuvaa biometaania tarjoten näin maitotilalle uuden tulovirran. Tärkeänä ajurina biokaasun jalostukselle liikennekäyttöä varten on ollut taattu biometaanin kysyntä, sillä maitoauto on sitoutunut tankkaamaan jalostettua biometaania noutaessaan tilalta maitoa.

Biomassan hybridikuivurin avulla laadukasta biopolttoainetta edullisesti

Biomassan hybridikuivuri mahdollistaa biomassan kuivauksen ja lämpöarvon parantamisen aurinkolämmön ja edullisen sähkön avulla. Hybridikuivuri optimoi kuivaustapojen yhdistelmää taloudellisimman lopputuloksen saavuttamiseksi. Kiinteiden polttoaineiden lämpöarvon ja laadun parantaminen kuivaamalla helpottaa energialaitosten polttoainehuoltoa etenkin talvella suuren lämmöntarpeen aikana. Kosteuden vähentäminen auttaa estämään biomassan kuiva-ainehäviöt. Kuivaamalla hybridikuivuri kykenee tuottamaan lisäarvoa kiinteille polttoaineille ja erilaisille maataloustuotteille, kuten viljalle.

Kaikkiin BRANCHES-hankkeessa ilmestyneisiin yhteenvetoihin voit tutustua hankkeen pääsivuilla:
https://www.branchesproject.eu/materials/practice-abstracts-and-factsheets

 

 

Jos et ole vielä mukana Branches -hankkeen innovaatioverkostossa, liittyminen onnistuu tästä