Parhaita käytäntöjä

Bioenergian tuotantoteknologiat

Biogal - Boleszynin vihreä biokaasulaitos (PA19)

Biohiilen- ja lämmöntuotantoa hitaan pyrolyysin avulla (PA37)

Biomassan hybridikuivuri (PA20)

Biomassan märkähiilto (PA14)

Biomassan torrefiointi ja puhdistus (PA15)

Bioöljyä metsäbiomassasta pyrolyysin avulla (PA48)

Ilmastoviisasta ruoantuotantoa (PA31)

Kaasutuksella lisäarvoa polttopuumarkkinoille (PA8)

Korjuutähteiden kaasutus (PA11)

Liikennekaasua maitotilalta (PA7)

Maatalousosuuskunnan biokaasulaitos (PA18)

ManPas - tilakokoinen lannan hygienisointilaite (PA52)

Marjatilan uusiutuvan energian hybridiratkaisu (PA6)

Metsäteollisuuden kuitulietteiden hyödyntäminen peltoviljelyssä (PA47)

Nurmitehdas - nurmesta innovatiivisia materiaaleja (PA21)

Ylijäämämaito sivutuotteiksi (PA32)

Biomassan toimitusketjut

Biojalostamoiden sivutuotteilla lisäarvoa (PA23)

Biomassa-atlas (PA38)

Biomassaterminaalit apuna metsähakkeen toimituksissa (PA36)

Droonit tiedontuottajina ja työvälineinä peltoviljelyssä (PA46)

Loppukäyttäjien suosimat biomassan ominaisuudet hankintapäätöksissä (PA42)

Männyn sydänpuu (PA43)

Metsänomistajalähtöinen energiapuun toimitusketju (PA5)

Metsien luonnontuotteet (PA26)

Mikrohake pelletin korvaajana (PA2)

Olkipellettipuimurilla valmiita pellettejä asiakkaille (PA17)

Risupeto - hakkuulaite pieniläpimittaisen puuston korjuuseen (PA4)

Väyläharvennus - menetelmä nuorten metsien harvennukseen (PA12)