Parhaita käytäntöjä

Bioenergian tuotantoteknologiat

Biogal - Boleszynin vihreä biokaasulaitos (PA19)

Biohiilen- ja lämmöntuotantoa hitaan pyrolyysin avulla (PA37)

Biomassan hybridikuivuri (PA20)

Biomassan märkähiilto (PA14)

Biomassan torrefiointi ja puhdistus (PA15)

Ilmastoviisasta ruoantuotantoa (PA31)

Kaasutuksella lisäarvoa polttopuumarkkinoille (PA8)

Korjuutähteiden kaasutus (PA11)

Liikennekaasua maitotilalta (PA7)

Maatalousosuuskunnan biokaasulaitos (PA18)

Marjatilan uusiutuvan energian hybridiratkaisu (PA6)

Biomassan toimitusketjut

Metsänomistajalähtöinen energiapuun toimitusketju (PA5)

Metsien luonnontuotteet (PA26)

Risupeto - hakkuulaite pieniläpimittaisen puuston korjuuseen (PA4)

Väyläharvennus - menetelmä nuorten metsien harvennukseen (PA12)