Parhaita käytäntöjä

Bioenergian tuotantoteknologiat

Biogal - Boleszynin vihreä biokaasulaitos (PA19)

Biohiilen- ja lämmöntuotantoa hitaan pyrolyysin avulla (PA37)

Biokaasusta erotettu hiilidioksidi talteen ja hyötykäyttöön (PA25)

Biomassan hybridikuivuri (PA20)

Biomassan märkähiilto (PA14)

Biomassan torrefiointi ja puhdistus (PA15)

Biometaanin nesteytys maatilakokoluokassa (PA61)

Bioöljyä metsäbiomassasta pyrolyysin avulla (PA48)

Bioperäinen jäte lämpölavojen lämmön lähteenä

Energiaomavaraisuuden lisääminen maaseutukunnassa tapaus Barciany

Ilmastoviisasta ruoantuotantoa (PA31)

Kaasutuksella lisäarvoa polttopuumarkkinoille (PA8)

KiertoaSuomesta.fi on biopohjaisten sivuvirtojen markkinapaikka

Korjuutähteiden kaasutus (PA11)

Liikennekaasua maitotilalta (PA7)

Luonnollista lähienergiaa kotimaasta (PA58)

Maatalousosuuskunnan biokaasulaitos (PA18)

ManPas - tilakokoinen lannan hygienisointilaite (PA52)

Marjatilan uusiutuvan energian hybridiratkaisu (PA6)

Metsäteollisuuden kuitulietteiden hyödyntäminen peltoviljelyssä (PA47)

Nurmitehdas - nurmesta innovatiivisia materiaaleja (PA21)

Oljesta kaukolämpöä - tapaus Kisielice

Puuhakkeella toimiva pienvoimala (PA57)

Ylijäämämaito sivutuotteiksi (PA32)

Biomassan toimitusketjut

Biojalostamoiden sivutuotteilla lisäarvoa (PA23)

Biomassa-atlas (PA38)

Biomassaterminaalit apuna metsähakkeen toimituksissa (PA36)

Droonit tiedontuottajina ja työvälineinä peltoviljelyssä (PA46)

Kelluu -ilmalaivalla kerätään laajasti täsmätietoa metsistä ja ympäristöstä

Korkean lisäarvon yhdisteiden hävikki metsäbiomassan toimitusketjussa (PA59)

Loppukäyttäjien suosimat biomassan ominaisuudet hankintapäätöksissä (PA42)

Männyn sydänpuu (PA43)

Metsänomistajalähtöinen energiapuun toimitusketju (PA5)

Metsien luonnontuotteet (PA26)

Mikrohake pelletin korvaajana (PA2)

Olkipellettipuimurilla valmiita pellettejä asiakkaille (PA17)

Puumarkkinatiedon automatisointi (PA62)

Risupeto - hakkuulaite pieniläpimittaisen puuston korjuuseen (PA4)

Tritom - datanvälityspalvelu ruokaketjun toimijoille (PA54)

Väyläharvennus - menetelmä nuorten metsien harvennukseen (PA12)