Tietoa hankkeesta

BRANCHES -hankkeen tavoitteena on parantaa biomassan (esimerkiksi energiapuu, hakkuutähde, olki, leikkuujäte) toimitusketjujen elinkelpoisuutta ja kilpailukykyä sekä edistää innovatiivisia ja kustannustehokkaita teknologioita, maaseudun biotalousratkaisuja, kestävää maataloutta ja metsänhoitoa. Välittämällä tietoa hyvistä ratkaisuista parannetaan myös biomassan toimitusketjujen energiatehokkuutta ja maatilojen energiaomavaraisuutta sekä minimoidaan energiakustannuksia. Tavoitteiden saavuttamiseksi hankkeessa parannetaan ja vahvistetaan tiedonsiirtoa käytännön toimijoiden ja tutkijoiden välillä. Lähtökohtana on, että tutkimus- ja kehittämishankkeissa tuotettua tietoa jaetaan laajasti myös tiedeyhteisön ulkopuolelle. Hankkeessa tietoa käytännön toimijoille välitetään kaksisuuntaisesti osallistamalla niin käytännön toimijoita kuin tutkijoitakin.

BRANCHES -hanke yhdistää tietoa metsä- ja maatalousbiomassan hankintaketjuista, innovatiivisista teknologioista, parhaista käytänteistä ja biojalostuksesta liittäen ne laajempaan biotalouskokonaisuuteen. Tietoa koostetaan lyhyiksi yhteenvedoiksi eri kielillä. Hankkeessa rakennetaan verkostoja tutkimuksen ja käytännön toimijoiden välille viidessä eri maassa. Yhteistyön odotetaan johtavan tuloksiin, joilla on pysyvä ja laaja-alainen vaikutus maaseutuympäristön toimijoihin eri puolilla Eurooppaa.

BRANCHES

  • tekee yhteenvetoja, jakaa ja julkistaa tietoa parhaista käytänteistä ja tutkimustuloksista;
  • lisää uusien kustannustehokkaiden teknologioiden toteutusta;
  • mobilisoi lisää biomassaa ja synnyttää uusia liiketoimintamahdollisuuksia maaseudulle parantamalla ja vahvistamalla käytännön toimijoiden ja tutkijoiden välisiä yhteyksiä;
  • avaa tietokanavia maaviljelijöille ja metsänomistajille uusista mahdollisuuksista ja teknologioista;
  • nostaa esiin tarpeita ja yritysnäkökulmia, jotka ovat olennaisia käytännön toimijoille kokoamalla esimerkkejä tutkimus- ja kehittämistyöstä sekä käytännön toiminnasta;
  • edistää biotalouden ja maaseudun kehittämistä uusien biopohjaisten aloitteiden välityksellä, jossa toimintatapoina ovat verkostoituminen, osallistavan tutkimuksen menetelmät, parhaiden käytänteiden ja kustannustehokkaiden teknologiaratkaisujen esittelyt

Tärkeimmät työkalut

  • Yhdistetään tietoa metsä- ja maatalousbiomassan hankintaketjuista, innovatiivisista teknologioista, parhaista käytänteistä ja biojalostuksesta liittäen ne laajempaan biotalouskokonaisuuteen;
  • Käytännön toimijoiden tarpeet kootaan hankkeessa toteutettavissa työpajoissa ja tapaamisissa;
  • Kaikkialla EU maissa olemassa olevat käytännöt ja parhaat saatavilla olevat teknologiat kootaan ja jaetaan viiden projektiin osallistuvan maan välityksellä (Suomi, Saksa, Italia, Puola, Espanja);
  • Temaattiset (biotalous) verkostot käynnistetään Branches -hankkeen osallistujamaissa ja viisi muuta yhteistyöverkostoa perustetaan Portugaliin, Liettuaan, Latviaan, Tsekkiin ja Slovakiaan.

Voit lukea hankkeesta lisää myös Branchesin kansainvälisiltä verkkosivuilta osoitteesta https://www.branchesproject.eu/