Videoita

Branches - videot

BRANCHES -hankkeen työpajaseminaari Rovaniemellä 14.3.2023

Pohjois-Suomen metsäbiotalouden edistäminen -työpajaseminaarissa 14.3.2023 käsiteltiin Pohjois-Suomen metsäbiotaloutta monipuolisesti asiantuntijoiden esityksissä sekä paneelikeskustelussa. Seminaari oli jatkoa seminaarille, jonka MTK järjesti huhtikuussa 2022. Tänä vuonna työpajassa keskityttiin metsäbiotalouden alueelliseen strategiaan; tavoitteena oli luoda konkreettisia suunnitelmia alueen potentiaalin hyödyntämiseksi ja mahdollisten uhkien välttämiseksi. Luonnonvarakeskus (Luke) on tutkimus- ja asiantuntijaorganisaatio, joka rakentaa hyvinvointia ja kestävää tulevaisuutta uusiutuvista luonnonvaroista. Löydät meidät verkkosivuiltamme sekä sosiaalisesta mediasta! Luke.fi: https://www.luke.fi Facebook: https://www.facebook.com/Luonnonvarakeskus Twitter ????????: https://twitter.com/LukeFinland/ Twitter ????????: https://twitter.com/LukeFinlandint/ Instagram: https://www.instagram.com/luonnonvarakeskus LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/lukefinland

Avaa

Käytäväharvennus - menetelmä nuorten metsien harvennukseen

Käytäväharvennus on uusi ja tehokas menetelmä nuorten mäntyvaltaisten metsien ensiharvennukseen. Käytäväharvennuksella on mahdollista parantaa ensiharvennushakkuiden tuottavuutta. Kustannusten lasku lisää nuorten metsien hakkuiden määrää, jolloin niiden metsänhoidollinen tila paranee ja hoitamattomien metsien määrä vähenee. Tutustu käytäväharvennukseen. Näet, mitkä ovat sen mahdollisuudet harvennusmetsien korjuussa, metsänhoidon monipuolistamisessa ja metsien monimuotoisuuden lisäämisessä. Hanke: ”Käytäväharvennus – menetelmä nuorten männiköiden ensimmäiseen koneelliseen harvennukseen”. Hankkeen toteuttavat Luonnonvarakeskus, Suomen metsäkeskus ja UPM Metsä. Kuvaus: Mikko Tirkkonen, avtuotanto.fi

Avaa

Pienpuun korjuuta nuorissa metsissä – RISUPEDOLLA hoitorästien kimppuun

Branches -hanke järjesti yhteistyössä laitevalmistajan, urakoitsijoiden ja hankekumppaneiden kanssa työnäytöksen Sonkajärvellä 13.4.2023. RISUPETO -hakkuulaitteen lisäksi näytöksessä esiteltiin energiapuun haketusta. Luonnonvarakeskus (Luke) on tutkimus- ja asiantuntijaorganisaatio, joka rakentaa hyvinvointia ja kestävää tulevaisuutta uusiutuvista luonnonvaroista. Löydät meidät verkkosivuiltamme sekä sosiaalisesta mediasta! Luke.fi: https://www.luke.fi Facebook: https://www.facebook.com/Luonnonvarakeskus Twitter ????????: https://twitter.com/LukeFinland/ Twitter ????????: https://twitter.com/LukeFinlandint/ Instagram: https://www.instagram.com/luonnonvarakeskus LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/lukefinland

Avaa

Pohjois-Suomen metsäbiotalouden tulevaisuus -seminaari

Millainen on biotalouden tulevaisuus Pohjois-Suomessa? -seminaari järjestettiin Rovaniemellä 26.4. 2022 osana BRANCHES-hanketta. Seminaarissa tutustuttiin Pohjois-Suomen metsäbiotalouden nykytilaan, erityisessä keskiössä oli tulevaisuuden näkymät alalle. Tilaisuudessa tunnistettiin Pohjois-Suomen metsäbiotalouden vahvuuksia, mahdollisuuksia, uhkia sekä heikkouksia. Luonnonvarakeskus (Luke) on tutkimus- ja asiantuntijaorganisaatio, joka rakentaa hyvinvointia ja kestävää tulevaisuutta uusiutuvista luonnonvaroista. Löydät meidät verkkosivuiltamme sekä sosiaalisesta mediasta! Luke.fi: https://www.luke.fi Facebook: https://www.facebook.com/Luonnonvarakeskus Twitter ????????: https://twitter.com/LukeFinland/ Twitter ????????: https://twitter.com/LukeFinlandint/ Instagram: https://www.instagram.com/luonnonvarakeskus LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/lukefinland

Avaa

Viljelijä ei ole ongelma, vaan ratkaisu

Qvidjan luomutila on uudistavaa periaatetta noudattava kokeilutila, jossa otetaan huomioon niin ravinteiden kierrätys kuin hiilensidonta. Tavoitteena on ilmastonmuutoksen hillintä ja luonnon monimuotoisuuden kasvaminen.

Avaa