Branches - hanke kutsuu mukaan verkostoitumaan

Tutkimus metsä- ja maatalouden biomassoista on kiihtynyt viimeisen kymmenen vuoden aikana ja tietoa on syntynyt valtavasti. Merkittävä osa arvokkaasta tiedosta on kuitenkin vaarassa jäädä käyttämättä, koska tieto ei välity raaka-aineiden toimittajille eli viljelijöille, metsänomistajille, yrittäjille ja muille biotalouden toimijoille.

Tiedon siirtoa tutkimuksesta käytäntöön edistetään uudessa Luonnonvarakeskuksen (Luke) koordinoimassa  BRANCHES -hankkeessa. Sen lähtökohtana on, että tutkimus- ja kehittämishankkeissa tuotettua tietoa jaetaan laajasti eri toimijoille. Tavoitteena on edistää kustannustehokkaiden teknologioiden käyttöönottoa, lisätä biomassan käyttöä ja luoda innovatiivisia alueellisia liiketoimintamahdollisuuksia.

Tietoa välitetään erilaisten tapahtumien, työpajojen ja esittelypäivien avulla. Lisäksi osallistujat saavat tiivistelmiä hankkeessa kerätyistä hyvistä käytännöistä ja kuvauksia liiketoimintamalleista.

International contents

You can find further reading also on the Branches project international website

National Thematic Networks

National Thematic Networks

Read more about the Networks in each participating country
Lue lisää...
Project News

Project News

Read news on the branchesproject.eu website
Lue lisää...
Project Newsletters

Project Newsletters

Read the four-monthly issues with contributions from all partners
Lue lisää...

Verkostosta virtaa uuden kehittämiseen

Liittymällä verkostoomme saat uusimman tiedon käyttöösi ja työpajojen sekä erilaisten tapahtumien kautta voit saada uutta virtaa kehittämiseen ja käytännön toimintaan.

Verkosto parantaa ja vahvistaa yhteyksiä käytännön toimijoiden ja tutkijoiden välillä.

Liity mukaan verkostoon tästä!