Innovaatioita maaseutuelinkeinojen tueksi -työpaja 13.10.2023

Tampereen KoneAgria-tapahtumassa järjestetty BRANCHES-hankkeen työpaja tarjosi näkemyksiä ja esittelyjä innovatiivisista ratkaisuista maaseutuelinkeinojen kehittämiseksi. Työpajassa pääpaino oli BRANCHES-hankkeen kartoittamissa hyvissä käytänteissä ja lisäksi tilaisuudessa kuultiin esitys BRANCHES-ideakilpailun voittajalta liittyen biometaanin nesteytykseen maatilakokoluokassa. Työpaja oli jaettu kolmeen teemaan: 1) Ratkaisuja maatilan energiantuotantoon, 2) Tulevaisuuden teknologiat ja 3) Uudet mahdollisuudet metsänomistajille. Työpajan päätyttyä osallistujilla oli tilaisuus osallistua keskusteluun esiteltyjen innovaatioiden ympärillä. Keskustelussa jaettiin ajatuksia siitä, miten näitä innovaatioita voitaisiin soveltaa Suomen maaseudulla. Yhteenvedot työpajassa esitellyistä ratkaisuista löydät alta:

Ratkaisuja maatilan energiantuotantoon

Tulevaisuuden teknologiat

Uusia mahdollisuuksia metsänomistajille