Biotalouden uudet ratkaisut: Miten parhaat käytänteet hyödynnetään? BRANCHES -hankkeen päätösseminaari 29.11.2023

Seminaarissa esiteltiin kolmevuotisen BRANCHES -hankkeen tuloksia niin kansallisella kuin eurooppalaisella tasolla. Hankkeessa on julkaistu kaikkiaan runsaat 60 tiivistelmää parhaista käytänteistä, joista on osa saatu jalkautettua yritys- ja liiketoiminnaksi ja osa on vielä matkalla. Tulosten esittelyn lisäksi seminaarissa tehtiin nostoja kansallisista parhaista käytänteistä sekä esiteltiin tuloksia työpajoista, joissa teemoina olivat Pohjois-Suomen biotalouden edistäminen ja tulevaisuuden näkymät. Lopuksi metsäneuvos Erno Järvinen maa- ja metsätalousministeriöstä arvioi kommenttipuheenvuorossaan hankkeen tuloksia Kansallisen metsästrategian näkökulmasta.

Seminaarin esitykset avautuvat alla olevista linkeistä: