Ylivieskassa pidetyssä työpajassa kuultiin biokaasun tuotannon hyvistä käytänteistä Suomessa ja maailmalla, nostettiin esiin uusia innovatiivisia ratkaisuja biokaasun tuotantoon, sekä kuultiin biokaasulaitostoimittajan (Demeca) ja Valion näkemyksiä maatilakokoluokan biokaasun tuotannosta. Työpajassa tutustuttiin myös biometaanin nesteytykseen liittyvään tutkimustyöhön esityksen ja laitteistokierroksen muodossa. Biometaanin nesteytystä tutkitaan HABITUS -hankkeessa, ja työpajassa esitelty maatilakokoluokan biometaanin nesteytyslaitteisto oli BRANCHES -ideakilpailun voittaja. Työpajan lopuksi keskusteltiin biokaasun tuotannon ajureista ja esteistä sekä esteiden ratkaisuista Suomen maatiloilla. Työpajan osallistujat kirjoittivat ajatuksiaan Post-it -lapuille, joiden perusteella näkemyksiä koottiin yhteen.

Työpaja järjestettiin BRANCHES-, COOPID- ja HABITUS -hankkeiden yhteistyönä. Työpajaan osallistui yhteensä 31 osallistujaa, joista 26 osallistui työpajaan paikan päällä ja viisi etäyhteydellä.

Työpajan esitykset ovat ladattavissa alta:

Tuomo Heikura (ProAgria Oulu) ja Kirsikka Kiviranta (VTT) koostivat yhteen työpajatyöskentelyn aikana esiin nousseita näkemyksiä biokaasun tuotannon ajureista ja esteistä Suomen maatiloilla.