Videoita

Branches - videot

Käytäväharvennus - Menetelmä nuorten metsien ensimmäiseen koneelliseen harvennukseen

Käytäväharvennus on uusi ja tehokas menetelmä nuorten mäntyvaltaisten metsien ensiharvennukseen. Käytäväharvennuksella on mahdollista parantaa ensiharvennushakkuiden tuottavuutta. Kustannusten lasku lisää nuorten metsien hakkuiden määrää, jolloin niiden metsänhoidollinen tila paranee ja hoitamattomien metsien määrä vähenee. Tutustu käytäväharvennukseen. Näet, mitkä ovat sen mahdollisuudet harvennusmetsien korjuussa, metsänhoidon monipuolistamisessa ja metsien monimuotoisuuden lisäämisessä. Hanke: ”Käytäväharvennus – menetelmä nuorten männiköiden ensimmäiseen koneelliseen harvennukseen”. Hankkeen toteuttavat Luonnonvarakeskus, Suomen metsäkeskus ja UPM Metsä. Kuvaus: Mikko Tirkkonen, avtuotanto.fi

Avaa

Viljelijä ei ole ongelma, vaan ratkaisu

Qvidjan luomutila on uudistavaa periaatetta noudattava kokeilutila, jossa otetaan huomioon niin ravinteiden kierrätys kuin hiilensidonta. Tavoitteena on ilmastonmuutoksen hillintä ja luonnon monimuotoisuuden kasvaminen.

Avaa